Международно право

Еднолично Адвокатско Дружество
“Невяна Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на международноправните отношения по-конкретно в:

 • Международно данъчно право
 • Международно частно право
  • Международно търговско право
  • Международно трудово право
  • Несъстоятелност с международен елемент
  • Международно договорно частно право
  • Семейно и наследствено право с международен елемент
  • Външнотърговско представителство