Международно право

Адвокатско Дружество
“Грозданов и Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на международноправните отношения по-конкретно в:

 • Международно данъчно право
 • Международно частно право
  • Международно търговско право
  • Международно трудово право
  • Несъстоятелност с международен елемент
  • Международно наказателно право
  • Международно договорно частно право
  • Семейно и наследствено право с международен елемент
  • Външнотърговско представителство
  • Международни плащания и кредитиране