Публично право

Еднолично Адвокатско Дружество
“Невяна Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на публичноправните отношения по-конкретно в:

  • Финансово право
  • Данъчно право
  • Обществени поръчки
  • Концесии и наеми
  • Административно право