За нас

Адвокатско Дружество
„Грозданов и Божидарова“

е със седалище гр. Варна.

Управляващи съдружници са
адвокат Антон  Грозданов  и адвокат Невяна Божидарова.

Адвокатско Дружество „Грозданов и Божидарова“ предоставя услуги
в сферата на публичното и частното право.

Работните чужди езици в дружеството са английски, испански и руски.