За нас

Еднолично Адвокатско Дружество
„Невяна Божидарова“

е вписано в регистъра на адвокатските дружества
в Адвокатска колегия Варна, с личен № 2000008190.
Еднолично Адвокатско Дружество „Невяна Божидарова“
предоставя услуги в сферата на публичното и частното право.
Работните чужди езици в дружеството са английски, руски и испански.

Невяна Божидарова
Адвокат, вписан в регистъра на Адвокатска колегия Варна
с личен № 1400132390
Медиатор, регистриран в Министерството на правосъдието със специализации в Семейна и Търговска медиация
Икономист със значителен професионален опит
Учредител на ЛОТ Мениджмънт ООД
Владее писмено и говоримо английски и руски език
Магистър Право
Магистър Счетоводство и контрол