Антон Грозданов

мобилен: 0888 278461
имейл: a_grozdanov@abv.bg

Адвокат от Адвокатска колегия Варна
Образователна и научна степен „доктор“ по право
Професор по търговско право
Aрбитър в АС при Българска стопанска камара
Преподавател по търговско право, несъстоятелност, международно търговско право, морско застрахователно право в ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“
Декан на факултет „Социални, стопански и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“
Председател на Комисията по етика на ВСУ „Черноризец Храбър“
Автор на монографиите: „Договорът за морски превоз на товари“, „Договорът за влог в публичен склад“, „Правен режим на услугите в корабоплаването. Том 1. Договора за агентиране.“, „Том 2. Договор за посредничество. Договор за пилотаж. Договор за влачене. Договор за корабен мениджмънт.“
Автор на учебните ръководства: Международно търговско право. Кратък курс. ВСУ, 2014. Несъстоятелност. Кратко ръководство. ВСУ, 2014. Ръководство по търговско право. Книга 1. Търговци. ВСУ, 2015. Ръководство по търговско право. Книга 2. Производство по стабилизация на търговец. ВСУ, 2017
Член на Съюза на учените в България
Член на УС на Съюза на учените – Варна
Носител на национална грамота за научно-приложен принос, връчена от Съюза на учените в България за 2010 г., както и на други грамоти, връчени от български и чуждестранни организации
Носител на награда Варна за 2021 г. в сферата на науката и висшето образование
Главен редактор на списание “ Морско право и индустрия“