Трудово право

Адвокатско Дружество
“Грозданов и Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на трудовоправните отношения по-конкретно в:

  • Индивидуални трудови правоотношения
  • Имуществена отговорност
  • Незаконно уволнение
  • Несъстоятелност на работодателя