Наказателно право

Адвокатско Дружество
“Грозданов и Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти
в областта на наказателноправните отношения
в досъдебното и съдебното производство