Наказателно право

Еднолично Адвокатско Дружество
“Невяна Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти
в областта на наказателноправните отношения
в досъдебното и съдебното производство